Pla territorial sectorial d'habitatge

codi Municipal: PU-212/PT

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objecte: El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els 20 anys següents a la seva aprovació, la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de conservació. Sota aquest objectiu general, el Pla contempla dos objectius complementaris:

  • a) El compliment del mandat de solidaritat urbana en els municipis inclosos a les àrees de demanda residencial forta i acreditada. Aquest objectiu preveu incrementar el parc d’habitatges destinat a polítiques socials fins el 15% dels habitatge principals en aquests municipis.
  • b) Incrementar el parc d’habitatges de lloguer social fins el 7% dels habitatges principals a tot Catalunya.

Per assolir-ho, el Pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a terme en matèria d’habitatge a tot el territori de Catalunya. A aquests efectes s’inclou tots els municipis en alguna de les diferents zones que preveu el Pla (àrees de demanda residencial forta i acreditada, àrees urbanes preferents, àrees urbanes no preferents i àrees rurals) amb objectius específics per a cadascuna d’elles.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data 1ª aprovació provisional: 27/04/2023.
  • Data 2ª aprovació provisional: 08/02/2024.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  13/02/2024.


DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: