Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud

codi Municipal: PU-233/MPG

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objecte: La MPGM per a l’impuls dels habitatges de protecció pública als barris del sud té per objecte impulsar el desenvolupament dels sòls qualificats d’habitatge de protecció pública, millorant les condicions per a la promoció i construcció dels edificis destinats a aquest ús, incrementant el parc públic d’habitatges, en coherència amb les polítiques associades al Pla local d’habitatge (PLH).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Provisional (PA): 26/02/2024.

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  29/02/2024.


DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: