Projecte d'urbanització del carrer Alps, 21-23-25.

codi Municipal: GU064/PU

 

Expedient aprovat Inicialment

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (JGL): 12/12/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  29/12/2023.
  • Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament: 29/12/2023.
  • Diari de gran difusió de la provincia: 29/12/2023.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística) 27/12/2023.

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:
-

1 MES, comptant-se el termini des del dia següent de la última publicació obligatòria.

del 02 al 29 de gener de 2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: