Projecte d’urbanització de la plaça als carrers Washington, Cristòfor Colom Fase 2

codi Municipal: GU066/PU

 

Expedient aprovat Inicialment

 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (JGL): 19/12/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  pendent.
  • Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament: 20/02/2024.
  • Diari de gran difusió de la provincia: 06/12/2023.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística) 16/02/2024.

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:
-

30 DIES, comptant-se el termini des del dia següent de la última publicació obligatòria.

pendent última publicació obligatòria..

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: