Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-226/MPE

 

Expedient aprovat Provisionalment

Objecte: La modificació del PEPPSC té com a objectiu principal l’adequació de l’actual instrument de protecció del patrimoni municipal als nous reptes dels segle XXI, més concretament als objectius relacionats amb la preservació del Patrimoni, el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana que s’estableixen a l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Española.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Provisional: 02/11/2022

Publicacions:

  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/11/2022


DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

2 expedients de suspensió de llicències relacionats:

  • Suspensió de llicències d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes en diferents àmbits de la ciutat. Es pot consultar aquí.
  • Suspensió de llicències d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes als nous béns que es proposa protegit amb claus EC-EI-A. Es pot consultar aquí.