Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-231/MPG

 

Expedient aprovat Provisionalment

En data 20 de desembre de 2022, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial i l'inici del període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs, que també abasta terrenys de Santa Coloma de Gramenet (Núm. d'expedient 902729/22).

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Provisional (Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitàna de Barcelona): 28/11/2023.

Publicació:

  • Web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet10/01/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

EXPEDIENTS RELACIONATS:
.

1 expedient de suspensió de llicències relacionat:

  • Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs i part del TM de Santa Coloma de Gramenet. Es pot consultar aquí.