Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

codi Municipal: PU-226/MPE

 

Expedient aprovat Inicialment.

Objecte: La modificació del PEPPSC té com a objectiu principal l’adequació de l’actual instrument de protecció del patrimoni municipal als nous reptes dels segle XXI, més concretament als objectius relacionats amb la preservació del Patrimoni, el desenvolupament sostenible i la participació ciutadana que s’estableixen a l’Agenda 2030 i l’Agenda Urbana Española. 

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 25/04/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  29/04/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  02/05/2022.
  • Diari "El Periódico":  02/05/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  29/04/2022.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 03/05/2022 AL 03/06/2022, AMBDÓS INCLOSOS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

 

OBSERVACIONS:

  • Existeix una suspensió de llicències relacionada amb aquest expedient. Es pot consultar al següent enllaç.
  • Existeix una pròrroga de suspensió de llicències relacionada amb aquest expedient. Es pot consultar al següent enllaç.