Canvi de modalitat del sistema d'actuació de la reparcel·lació del polígon d'actuació de les finques del cr. Alps, 21-23-25 i cr. Montevideo, 6 que passa de la modalitat de cooperació a compensació bàsica.

codi Municipal: GU-062 / PA

 

Expedient aprovat Inicialment.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 24/01/2023.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  pendent.
  • Tauler d'anuncis elèctronic de l'Ajuntament:  pendent.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  26/01/2023.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

PENDENT ÚLTIMA PUBLICACIÓ OBLIGATÒRIA.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: