Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació 1 a l'àmbit d'expropiació núm. 17 del PE dels barris del sector Singuerlín

codi Municipal: GU-061 / PR

 

Expedient aprovat Inicialment.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial: 24/03/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  08/04/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  31/03/2022.
  • Diari "El Periódico":  29/04/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  01/04/2022.


PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

del 30 d'abril al 30 de maig de 2022.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: