Consulta pública prèvia de la modificació puntual del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant adrià de Besòs.

codi Municipal: PU-231/MPG

 

Expedient de Consulta Prèvia.

D'acord amb allò disposat a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, el vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat l'inici de la consulta prèvia del document de la Modificació del Pla general metropolità en relació amb la regulació del sistema d'equipaments (Núm. d'expedient 902522/22).

  • Es pot consultar el Document, la data de publicació i es pot presentar suggeriments i aportacions en el següent enllaç.