En aquest espai s’hi apleguen representants dels recursos assistencials en salut mental i addiccions a Santa Coloma de Gramenet, així com les entitats que treballen en aquests temes.

Actualment, la Taula disposa d’una Comissió Permanent i comissions de treball, d’acord amb les línies d’acció i els objectius vigents.

Nota: Per a una información més actualitzada sobre la Taula de Salut Mental i Addiccions vegeu l'espai web municipal de Salut pública. Podeu consultar també el web elaborat per la Taula  salutmental.info per donar a conèixer els recursos de la ciutat, informar sobre els trastorns mentals i les addiccions, i respondre preguntes de persones afectades i familiars.

Composició de la Taula sectorial de Salut mental i addiccions

Coordinació

Celia Tajada i Elia Moragon

Institut Català de la Salut

taulasma@gramenet.cat