Pompeu Fabra amb voreres, calçada i aparcament en una banda

Tercera proposta de nova urbanització del carrer de Pompeu Fabra manté també la peatonalització total entre el carrer de Sant Carles i l‘avinguda de Santa Coloma com a carrer de vianants i pel comerç. Des de l’avinguda de Santa Coloma fins al passeig de la Salzereda es realitzaria el projecte d’urbanització seguint el mateix model dels carrers de la Cultura i de Francesc Moragues, amb voreres i calçada i aparcament permanente a una banda.