Foto Riera Alta

Pla d’inversions i millores al barri de la Riera Alta (Districte II)

A partir de diferents reunions dels veïns i les veïnes del barri de la Riera Alta amb l’alcaldessa Núria Parlon, regidors i regidores, i diversos tècnics municipals, unides a les necessitats detectades i recollides en els serveis de proximitat —regidories de districte, el programa «L’Alcaldia als barris» i la mediació comunitària— l’Ajuntament ha elaborat un Pla d’inversions i millores per aconseguir uns carrers més accesibles i nets, i acondicionar espais públics en desús per als veïns i les veïnes.
És un document on es detallen les actuacions fetes, les que estan en curs i les que cal fer al barri per millorar-lo, i que guanyi en espais verds per al passeig i el gaudi ciutadà amb civisme.

Plans d'ocupació i Brigades d’Acció Immediata

Amb la posada en marxa d’un pla integral de manteniment per al barri s’incideix en la mobilitat, seguretat i accessibilitat de diferents punts de l’espai públic. A partir dels plans d’ocupació municipals i de les Brigades d’Acció Immediata (BAI) s’afavoreix l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur, alhora que es milloren els desplaçaments i l’accessibilitat de les
persones, i l’entorn urbà en tot el barri.

Entre aquestes actuacions, hi destaquen:

  • La reparació o substitució de paviment danyat de la calçada i les voreres
  • La reparació o substitució de pilones, papereres i mobiliari urbà
  • La col·locació de paviment antilliscant en voreres
  • La reposició de bàculs (peus metàl·lics dels fanals) afectats per la corrosió
  • La neteja amb aigua a pr essió de zones amb taques localitzades al paviment
  • La retirada de cartells i adhesius del mobiliari urbà col·locats fora dels llocs autoritzats

Millorant l'espai públic i els equipaments

S’ha asfaltat el carrer de Wilson, entre Alps i Santa Eulàlia. S’ha reurbanitzat la calçada i els passos de vianants i s’ha realitzat la senyalització horitzontal pertinent, entre altres elements.

Mapa d'actuacions