El Camp de la Bota

Entre 1939 i 1952 el règim franquista va executar, només al Camp de la Bota de Sant Adrià del Besos, un total de 1704 persones celebrant una parodia de judicis sumaríssims sense cap garantia ni validesa legal.

17 colomencs van ser assasinats al Camp de la Bota.

Font: Corbalán Gil, Joan. Justicia, no venganza. Los ejecutados por el franquismo en Barcelona (1939-1952).