Plagues urbanes i zoonosi

Contacte

Departament de Zoonosi i Protecció d’animals

Control de la zoonosi

Pl. de l'Olimpo, 3 c.p.08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 ext. 3533 i 3601

De dilluns a divendres de 9,30h a 13,30h

Demanda d'actuació , si has detectat una plaga i creus que fa falta una actuació per part de l'ajuntament.

Programa municipal de control de plagues

(cliqueu per veure el document en pdf)

Introducció

Als sistemes urbans es pot trobar un nombre considerables d'espècies que hi conviuen amb nosaltres a l'ecosistema i interfereixen a les nostres activitats.

Quan aquests organismes es troben en una proporció o densitat que pugui arribar a danyar o constituir una amenaça pels interessos de l'home (salut, cultius, animals domèstics, materials, medis naturals...), llavors podem parlar de plaga.

A Santa Coloma el servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental, a través del departament de Zoonosi i Protecció d’Animals, porta a terme el control de les espècies no protegides, que causen o poden causar molèsties, amb dos programes:

  • Programa de control de múrids i artròpodes a la via publica i la xarxa de clavegueram públic.
  • Programa de control de plagues a edificis de responsabilitat municipals.

L’objectiu d’aquests programes es minimitzar els riscos per la salut de les persones i minimitzar el impacte al medi. Inclou la prevenció d’aparició de plagues amb un pla de vigilància i inspecció continuats, així com un protocol per actuar quan es detecta una plaga.

Per a cada cas es disenya un pla d’actuació que s’adequa a les circunstàncies i que permet fer un seguiment fins que el problema està controlat.

Perquè aquests programes tinguin èxit, es molt important la col·laboració de tots els agents implicats, tant de altres serveis municipals com el ciutadà. Ja que tots els implicats, ajuden a identificar les problemàtiques i a que tingui èxit el programa.