Molta gent creu que totes les tortugues són d’aigua però la realitat és que n’hi ha moltes espècies terrestres per tot el món, a Catalunya podem trobar la tortuga terrestre mediterrània (Testudo hermanni).

La tortuga mediterrània

Imatge de tortuga mediterrània

La tortuga terrestre mediterrània (Testudo hermanni) té la closca bastant arrodonida per sobre i d'una coloració bàsicament negra i groga. Les taques negres de la closca presenten vores ben definides, mentre que el fons groc pot variar en tonalitats que van des dels ataronjats fins als lleugerament verdosos. Els mascles són més petits que les femelles amb longituds màximes de closca en exemplars salvatges d'Espanya de 166 mm en mascles i 201 mm en femelles.

Es diferencia de la tortuga grega (que es troba al sud d'Espanya) per la placa ubicada damunt de la cua, la grega la té sencera, i la mediterrània la té dividida en dos. 

Imatge del cap d'una tortuga

On viuen?

Ocupa una gran diversitat d'hàbitats, sol viure en boscos oberts, màquies i garrigues obertes, conreus abandonats i dunes amb vegetació, normalment per sota dels 500msnm. Es troba àmpliament distribuïda en els països europeus de la conca Mediterrània, des d'Espanya fins a la part europea de Turquia, i la major part de les principals illes.

Què mengen?

Bàsicament herbívores, però també consumeixen aliments d'origen animal de manera ocasional (invertebrats, carronya, excrements). 

 

 

 

Imatge de posada d'ou de tortuga

Reproducció

Les postes es concentren entre mitjans de maig i finals de juny i la incubació dura entre 90 i 124 dies. Les eclosions comencen a finals d'agost i es poden allargar fins a l'octubre. En les poblacions ibèriques les femelles realitzen fins a dos posades a l'any i el nombre mitjà d'ous en cada posta és de tres.

Sabies què?

La determinació del sexe depèn de la temperatura d'incubació. La temperatura amb la qual s'obtenen 50% de mascles i 50% de femelles, és de 31,5ºC. Per sota d'aquesta temperatura d'incubació s'obtenen mascles i per sobre, femelles.

Imatge de tortuga

Depredadors 

Diferents espècies de mamífers i d'aus s'han citat com els seus depredadors. Tot i que la major part de la depredació es realitza en els nius i juvenils, els adults també poden ser preses. Les principals espècies de mamífers que les depreden són la fagina, la guineu, el teixó, el senglar i les rates (aquestes últimes principalment durant la hibernació); i d'aus, els còrvids, l'aufrany i el gavià argentat.

Estat de conservació

A Espanya és una espècie que es troba en perill d’extinció, bàsicament per culpa de la pèrdua i la fragmentació dels seus hàbitats (incendis forestals, construcció d'infraestructures i urbanisme, canvis en l'ús de terra i la gestió forestal i ramadera), la recol·lecció i l'augment de les poblacions de senglars i de petits carnívors que depreden nius i juvenils. Protegir-les és feina de tots!

Guardiola de tortuga

Guardiola amb forma de tortuga

Avui aprendrem a estalviar amb les tortugues!

Materials: 1 ampolla de plàstic, Cartolina o goma eva del color que vulguem,Tisores o cutter,Retolador, Pistola de silicona o adhesiu tipus Loctite (també es pot fer amb cinta adhesiva) i Materials per decorar (botons, fils, pasta...)


Elaboració: 

El primer que farem serà tallar l’ampolla a uns 10cm de la base intentant que el tall ens quedi el més recte possible, l’ampolla ens farà de closca. A la part superior o en un lateral hi farem una ranura de la mida d’una moneda.

 Quan tinguem l’ampolla tallada agafarem la cartolina o la goma eva i hi dibuixarem la silueta d’una tortuga, hem de tenir en compte que ha d’adaptar-se a la mida de la closca que hem tallat abans, així que no la podem fer ni molt gran ni molt petita. Quan la tinguem dibuixada la retallarem.

Tot seguit unirem la closca i el cos de la tortuga amb la silicona o l’adhesiu, en el cas de no disposar de cap dels 2 també és pot fer amb cinta adhesiva.

Per acabar podem decorar la tortuga com més ens agradi i ja podem començar a estalviar guardant les monedes dins la closa! Recorda, no les podràs treure fins que la tortuga estigui ben plena!