El vidre, del llatí vitreum, és un material dur i fràgil a la vegada, molt quotidià en la nostra vida diària. Els primers humans el consideraven un estri semipreciós, al trobar-lo semblant en aparença a les pedres precioses. Per aquest motiu, inicialment només era emprat com a guarniment, però poc a poc el seu ús es va anar ampliant.

El vidre

Imatge de envasos de vidre

Història del vidre

Al principi, els objectes fets de vidre eren sobretot peces creades per formar collarets i altres tipus d’elements decoratius. A partir de l’Edat Antiga, la producció del vidre va anar en augment, de la mà d’egipcis i fenicis. Quan l’Imperi Romà va conquerir Egipte, molts vidriers van marxar cap a Roma, on la seva dedicació va ser reconeguda entre els patricis (la classe més alta de la societat). D’aquest fet es va derivar la creació de diferents fàbriques destinades al treball del material. 

Però no és fins a l’arribada de la Revolució Industrial que el vidre es posa a l’abast de tota la població gràcies a la mecanització durant el procés d’elaboració, permetent reduir costos econòmics. 

Com es fabrica?

Per obtenir vidre són indispensables tres materials: silici, carbonat de sodi i calcària. Un cop barrejats en la proporció adequada, es procedeix a afegir vidre utilitzat anteriorment totalment esmicolat. La massa adquirida s’introdueix  al forn a 1.500 graus, on amb l’escalfor, els diferents elements es tornen líquids. En aquest punt, cal retirar el producte i esperar a que es refredi fins convertir-se en una substància sòlida.

Per donar forma al vidre (depenent del seu ús posterior) es poden portar diferents tècniques, entre les quals destaquen: 

  • El bufat: bufant a través d’un tub en l’interior d’una porció de vidre
  • El premsat: afegint la pasta de vidre dins d’una premsa
  • El laminat: allisant la massa de vidre amb un rodet


Imatge de peces de vidre base
infografia d'un contenidor de vidre

Reciclatge de vidre

El vidre és un clar exemple de material sostenible, al permetre allargar la seva vida útil mitjançant la reutilització. Per exemple, els envasos de vidre retornables poden ser emprats de nou després d’una bona neteja. Entre el sector dedicat a l’hostaleria es potencia enormement aquesta pràctica, estalviant despesa energètica. 

Quan no és possible la reutilització, el reciclatge es converteix en la millor opció, fonent el vidre i fent-ne de nou. Recordeu que en aquest cas cal que cerquem un contenidor verd.

Pot de colors

Guarnirem pots de vidre que trobem per casa de manera ràpida i senzilla 

Material:

  • Pots de vidre 
  • Pintura acrílica
  • Pinzell

Elaboració:

Abans de tot, ens assegurarem que els pots que utilitzarem estiguin ben nets i secs. Tot seguit, els posarem cap per avall i començarem a pintar petits punts (per fora) mitjançant tocs suaus de pinzell. Podem utilitzar la varietat de colors que més ens agradi, depenent el criteri de cadascú. Finalment, esperarem que la pintura quedi eixuta.

 

 

imatge d'una manualitat feta amb vidre