Declaració institucional

Declaració contra la LGTBIfòbia Amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.

Imatge del cartell

El 17 de maig de 1990, l’OMS (Organització Mundial de la Salud) va treure l’homosexualitat del manual de malalties mentals, establint-se així com el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. Des d’aleshores les diferents institucions públiques al llarg d’aquest anys ens hem anat adherint-nos a aquesta commemoració per reivindicar els drets LGTBI+, i rebutjar  les discriminacions i violències LGTBIfòbiques per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere. 

La Llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals trangèneres i intersexuals i per a eradicar ‘homofòbia, la bifòbia i la trasnfòbia estableix un marc normatiu LGTBI per poder garantir els drets LGTBI, i eradicar totes les discriminacions i violències, fomentant els valors d’igualtat i respecte a la diversitat. 

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet expressem el nostre compromís en el compliment d’aquesta llei,  des del reconeixement de la diversitat i la defensa de la igualtat i dels drets fonamentals de totes les persones. En aquest sentit  des del Serveis d’Atenció integral LGTBI (SAI) oferim assessorament i atenció especialitzada a les persones LGTBI, a les seves famílies  a qualsevol persona interessada en la temàtica i acompanyem en la denuncia i reparació de qualsevol tipus de violència lgtbifòbica. 

Condemnem la invisibilització, les discriminacions, els prejudicis i qualsevol violència lgtbifòbica que puguin patir, aquí i arreu del món, el col·lectiu LGTBI, i expressem el compromís de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet en el reconeixement de les persones LGTBI i en la prevenció i eradicació de qualsevol tipus de violència o discriminació. 

Aquest dies, en els que col·lectivament ens estem enfrontant a una de les crisis més terribles en termes de salut  no podem oblidar a aquelles persones i col·lectius què es troben en situacions  de major vulnerabilitat, per aquest motiu des de Santa Coloma de Gramenet  manifestem el nostre compromís en la defensa dels drets de les persones LGTBI i en la lluita contra totes les manifestacions de les violències heteropatriarcals.. Junts i juntes combatrem totes les violències i discriminacions en la defensa de de societats més democràtiques, igualitàries i plurals.

Signants: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet LGTBI, Xarxa SAI i Xarxa Catalana de Serveis d'Atenció Integral