Dia de la visibiliat lèsbica

Lliures per estimar i per trencar estereotips patriarcals!

Malgrat la complicada situació a la qual ens estem enfrontant aquests dies, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no volem deixar de commemorar, aquest 26 d'abril el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica.

Tot i els avenços assolits durant aquests anys en matèria d'igualtats i drets LGTBI, gràcies en bona part a la sororitat i activisme del moviment feminista implicat en acompanyar aquesta lluita, encara ens trobem situacions de LGTBI-fòbia i discriminacions per motius d'orientació sexual i identitat de gènere, que impedeixen l'expressió lliure i el reconeixement ple.

Avui dia encara trobem mites i estereotips que estigmatitzen aquelles orientacions sexuals i identitats de gènere dissidents, especialment si el subjecte polític és una dona. Les lògiques patriarcals sovint molt presents a la societat i també malauradament, dintre del mateix moviment LGTBIQ construeixen un imaginari distorsionat i d'invisibilització envers les dones lesbianes, les seves relacions efectives-sexuals i els seus comportaments i formes d'expressió.

A causa d'aquest imaginari social les dones lesbianes continuen trobant-se amb resistències en tots els àmbits de la seva vida pública (familiar, social, laboral, sanitari, educatiu) i amb un rol subaltern dintre del propi col·lectiu LGTBIQ. Una invisibilització i uns estereotips i prejudicis que és imprescindible erradicar ja!

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Grame

Combatent els mites i estereotips que pateixen les dones lesbianes

Assenyalem falsos mites i estereotips per tal de combatre aquest imaginari

    MITES I ESTEREOTIPS

                         REALITAT

Les lesbianes estan en contra dels homes

Cal distingir entre l’atracció afectiva- sexual que les dones lesbianes senten cap a altres dones i les relacions que poden mantenir amb els homes. Com totes les dones tenen amics i familiars amb qui es relacionen i estimen. Les lesbianes no odien als homes.

Les lesbianes no volen ser mares

La maternitat és una opció que ha de ser escollida lliurement. Qualsevol dona independentment de la seva orientació sexual ha de tenir dret a la maternitat i a l’accés als tractaments de reproducció assistida en la sanitat pública.

En una família formada per dues dones, una fa de pare i l’altra de mare.

En una família formada per dues dones totes dues. Exerceixen la seva maternitat, més enllà d’uns rols de gènere androcèntrics i heteronormatius.  

En una família de dues dones, només hi ha una mare, l’ha qui ha tingut a la criatura.

Totes dues son les mares. Ser  mare, no depèn del  fet de si ets la mare gestant o no. O si és fill/filla biològic o no.

Totes les lesbianes son “masculines” (cabells curts, camises,  etc)

Els rols de gènere son una construcció social. Cada persona ha d’escollir lliurement la seva expressió de gènere. Hi han infinitats d’expressions de gènere i totes son igual de valides.

Les lesbianes no poden perdre la seva virginitat

Respon a una mirada falocèntrica de la sexualitat. La virginitat no existeix. Una persona pot tenir experiències sexuals amb qui vulgui. La sexualitat és diversa i plural

Les lesbianes no necessitem revisions ginecològiques

És necessari protocols i formació especifica del personal sanitari i protecció de la salut sexual de dones que tenen sexe amb altres dones e incloure a les dones LTB en les campanyes d’educació sexual.

Les dones lesbianes no pateixen assetjament escolar per la seva orientació.

Malauradament encara existeix bullying i discriminacions per orientació sexual i/o identitat de gènere dintre de la aules. És necessari més formació en la diversitat afectivo-sexual, de gènere i familiar, i protocols de detecció d’assetjament.

No existeixen dones grans lesbianes

Encara hi ha molta invisibilitat del col·lectiu de gent gran LGTBI. Cal més formació i sensibilització del personal dels recursos assistencials i de lleure adreçats a la gent gran, sobre les necessitats que en tenen les dones LTB.