Àmbits amb Protecció d'Infraestructures

En aquesta secció es pot consultar els àmbits de protecció d'infraestructures presents a la ciutat com pot ser el pas subterrani del Metro ( L1 - L9 ), de línies elèctriques, zones inundables o de carreteres d'àmbit supramunicipal.

 

EN CONTRUCCIÓ.

 

Àmbits de protecció:

Protecció túnel Metro L1-L9.

Protecció línies elèctriques.

Protecció carreteres.