fitxes individualitzades de Protecció del Patrimoni

Es pot consultar el “Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet” que regula la normativa general dels elements inclosos dins els elements Patrimonials de la ciutat en el següent enllaç:

 

Fitxes d'Edificis i/o Elements Catalogats:

EC-01          Mas Fonollar

EC-02          Can

 

 

Fitxes d'Edificis i/o Elements Inventariat:

EI-01           Edifici i/o Element Catalogat.

 

 

 

Fitxes d'Entorns d'un Edifici i/o Element Catalogat:

EN-01           Edifici i/o Element Catalogat.

 

Fitxes d'Àmbit Urba:

AU-01           Edifici i/o Element Catalogat.

 

Fitxes de Zona Arqueològica:

ZA-01           Edifici i/o Element Catalogat.