Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 14 de febrer de 2017.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7334 el 22/03/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2015 / 057324 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.

Memòria_annex 1.

Plànols d'informació.

Proposta_estructura d'espais lliures.

Proposta_reserva sòl per equipaments.

Proposta_fitxes d'espais lliures.

Proposta_fitxes de gestió.

Comparativa zones verdes.