PU-195-Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments a l'entorn de la Plaça del Besòs.

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 22 de març de 2016.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7094 el 07/04/2016.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2015 / 057814 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.