PU-194-Modificació puntual del PGM a l'àmbit del polígon d'expropiació número 17 del PE dels barris del sector Singuerlín

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 30 de gener de 2017.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  7342 el 03/04/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2015 / 056136 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.

Plànols.

Annexes.