PU-189a-Modificació puntual del PGM a l'àmbit del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions de la Plaça de la Vila cantonada amb el carrer del Pedró.

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 17 d'octubre de 2014.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6769 el 12/12/2014.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2014 / 054731 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memoria i normativa.

Plànols.

Annexes.