PU-184-Modificació del PGM per a l'adequació del planejament a diversos equipaments educatius.

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 10 d'abril de 2014.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6620 el 12/05/2014.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2013 / 050411 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memoria i normativa.

Plànols.

Annexes.