Modificació puntual del PGM per a l'ampliació dels usos al recinte de l'hospital de l'Esperit Sant.

(PU-204/MPG)

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 22 de maig de 2017.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  7385 el 07/06/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2017 / 063353 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.