PU-187/MPG - Modificació puntual del PGM a l'àmbit del recinte Torribera i entorn.

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 13 de julio de 2015.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6957 el 16/09/2015.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2014 / 055223 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memoria i normativa.

Plànols.

Annexes.