PU-191/MPE - Modificació del PERI de Santa Coloma Vella II per a l'ajust d'alineacions al passeig de Mòssen Jaume Gordi.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolita de Barcelona el 15 de gener de 2015.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6926 el 03/08/2015.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2014 / 055886 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.