PU-183 - Modificació puntual del Pla de Millora Urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 18 de març de 2014.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6625 el 19/05/2014.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2??? / 0????? / ?.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.