PU-182 - Pla Especial de modificació de l'ordenació de volums de l'edifici d'HP del carrer del Doctor Ferran cantonada amb l'avinguda de la Pallaresa, 104.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 16 de juny de 2011.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5960 el 09/09/2011.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2011 / 044518 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.