PU-178 - Pla Especial de transformació de l'ús de l'equipament per a la construcció de la Llar d'Infants del Front Fluvial del Raval - carrer Sant Jordi, 1-3.

Aprovat definitivament per la Comissió territorial d'Urbanisme de Bracelona el 16 de desembre de 2010.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5850 el 01/04/2011.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2010 / 042549 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.