PU-163 - Pla Especial d'ordenació de volums al passatge Pirineus.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 17 de desembre de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5342 el 19/03/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 034377 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.