PU-154- Modificació puntual de Pla Especial dels barris del Sector Singuerlin al c. Santiago Rusiñol, 50-52.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 29 de maig de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 55246 el 29/10/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 031842 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.