PU-151/MPE - Modificació puntual del PERI Santa Coloma Vella II a la cantonada dels carrers Mn. Camil Rossell i passeig Mn. Jaume Gordi

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 29 de maig de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5250 el 04/11/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 031841 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.