PU-149 - Modificació puntual del PE dels barris dels sector Singuerlin al carrer Santiago Rusiñol, 36-40 i av. Catalunya, 75-79, a Santa Coloma de Gramenet.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 27 de març de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5178 el 22/07/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 029448 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.