PU-146 - Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella a l'àmbit del carrer Major, 34-40, a Santa Coloma de Gramenet.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 21 de juny de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4974 el 25/09/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 027809 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.