PU-145 - Pla Especial per a la concreció d'usos i volumetries a la cantonada dels carrers dels Almogàvers i Laredo.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 26 d'abril de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4912 el 26/06/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 027001 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.