PU-144 - Pla Especial d'ordenació de volums al c. Doctor Ferran, 24 cantonada amb l'av. Pallaresa, 104

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 26 d'abril de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4912 el 26/06/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2007 / 027015 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.