Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 26 d'abril de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4922 el 10/07/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2006 / 024581 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.