PU-129 - Pla Especial de modificació d'alineacions al carrer Farigola i a l'av Ramón Berenguer IV

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 48347 el 05/03/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2006 / 023273 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.