Modificació puntual de la normativa del PP del polígon del Bosc Llarg i les Canyes

codi Municipal: PU-208/MPP

Codi RPUC:  2018 / 067311 / M

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 03/05/2019
  • Data publicació expedient (DOGC):  28/05/2019
  • Data publicació normativa (DOGC):  28/05/2019
DOCUMENTACIÓ: