2ª modificació puntual del PMU per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-197/MPM

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 08/07/2016
  • Data publicació expedient (DOGC): 13/09/2016
  • Data publicació normativa (DOGC): 13/09/2016

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació gràfica: