PU-169/PE - Pla Especial d'ordenació de volums per a l'ampliació del CEIP Mercè Rodoreda.

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 23 de setembre de 2009.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5513 el 25/11/2009.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 037910 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.