PU-161 - Modificació del pla de millora i accessibilitat de vianants.

Aprovat definitivament per la junta de Govern Local el 15 d'abril de 2008.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa.

Plànols.

Annex.