Normes urbanístiques

En aquesta secció es poden consultar les normes urbanístiques vigents d'àmbit metropolità i les seves modificacions que afecten al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità - PGM. Connecta amb el servidor de l'AMB.

Modificacions de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità.

Modificació art. 129 de les normes urbanístiques del PGM

Modificació de les normes urbanístiques del PGM i de les ordenances metropolitanes d'edificació pel que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet