Polígons de Gestió urbanística

Per a consultar la informació relativa a cadascun dels polígons de gestió urbanística vigents del municipi de Santa Coloma de Gramenet cal consultar al Geoportal Urbanístic si la finca en questió està o no dins un àmbit de gestió.

Visor de Gestió Urbanística