Projecte de Reparcel·lació i canvi de modalitat del sistema d'actuació de cooperació a compensació bàsica de les finques situades al cr. Alps, 15-19 i cr. Cristòfor Colom, 71-75.

 

Aprovat DEFINITIVAMENT pel Ple de l'Ajuntament en data 17 de juliol de 2018.

Àmbit: Finques situades al carrer dels Alps, 15-17-19 cantonada amb el carrer de Cristòfor Colom, 71-73-75.

Proposta: Cessió i reparcel·lació de les finques objecte del projecte, així com la modificació del canvi de modalitat del sistema d'actuació que pasa de Cooperació a compensació Bàsica.

Publicacions:

  • BOPB: 08/08/2018.
  • Diari "El Periódico": 31/08/2018.
  • Seu electrònica de l'Ajuntament: 01/08/2018.
  • Web de l'Ajuntament: 03/09/2018.

Documentació: