Àrea de Conservació i Rehabilitació de la secció censal 617 - [ACR-2].

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per Diligencia de Secretaria en data 23-02-2017 per no haver-se presentat cap al·legació.

Àmbit: illes situades dins la secció censal núm. 617.

Objecte: Definir un Àrea de Conservació i Rehabilitació de la secció censal 617.

 

Dates de l'expedient:

Data aprovació definitiva:           

  • 23/02/2017 per Diligencia de Secretaria.

Publicacions aprovació definitiva:

  • web municipal: 28/02/2017

Documentació de l'expedient:

 

MODIFICACIÓ DE L'ÀMBIT:

Data aprovació:           

  • 30/05/2017 per la Junta de Govern Local.

Documentació de l'expedient: 

  • Acord d'aprovació de la modificació.
  • Memòria i Plànols.