Delimitació d'un sector de Rehabilitació en el sector Fondo-Santa Rosa 1 (5 àrees)

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per Diligencia de Secretaria en data 21-12-2016 per no haver-se presentat cap al·legació.

Àmbit: 5 àmbits en el sector del Fondo i Santa Rosa.

Objecte: Delimitació d'un sector de Rehabilitació anomenat "Sector de rehabilitació Fondo-Santa Rosa 1".

 

Dates de l'expedient:

Data aprovació definitiva:           

  • 21-12-2016 per Diligencia de Secretaria.

Publicacions aprovació definitiva:

  • web municipal: 28-02-2017

Documentació de l'expedient:

  1. ACR-1 (AC-01/052G): cr. Pirineus entre Bruc i Olot. (ver expedient  GU-045/AC)
  2. ACR-2 :(AC-02/052G) secció censal 617.                         (ver expedient GU-053/AC)
  3. ACR-3 (AC-03/052G): secció censal 510.                         (pendent de desenvolupar)
  4. ACR-4 (AC-04/052G): secció censal 506.                         (pendent de desenvolupar)
  5. ACR-5 (AC-05/052G): secció censal 511.                         (pendent de desenvolupar)